Bánh đậu xanh Quê Hương phấn đấu mở rộng thị trường xuất khẩu sang Thái Lan