Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quê Hương nhận giải thưởng Doanh nhân Tiêu biểu