Lễ phát động hưởng ứng ngày “QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 15-03-2018