Thắng Lê

Tháng Hai 26, 2013
Ông Nguyễn Cảnh Thịnh

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quê Hương nhận giải thưởng Doanh nhân Tiêu biểu

Ngày 12/10/2012 Tại Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quê Hương, Ông Nguyễn Cảnh Thịnh đón nhận Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu […]