Sản phẩm

Tháng Mười Hai 10, 2018

Bánh đậu xanh hộp cao cấp 20

Cao cấp 20 KLT: 300gr Gía bán: 25.000đ      
Tháng Chín 6, 2018

VƯƠNG LONG TÚI 42

VƯƠNG LONG TÚI 42 KLT: 310gr
Tháng Chín 6, 2018

VƯƠNG LONG HỘP 24

VƯƠNG LONG HỘP 24 KLT:230gr
Tháng Chín 6, 2018

VƯƠNG LONG HỘP 12

VƯƠNG LONG HỘP 12 KLT:115gr
Tháng Chín 6, 2018

MINH HƯƠNG TÚI 42

MINH HƯƠNG TÚI 42 KLT: 310gr
Tháng Chín 6, 2018

MINH HƯƠNG HỘP 24

MINH HƯƠNG HỘP 24 KLT: 230gr
Tháng Chín 6, 2018

MINH HƯƠNG HỘP 12

MINH HƯƠNG HỘP 12 KLT: 115gr
Tháng Chín 6, 2018

QUÊ HƯƠNG TÚI 42

QUÊ TÚI 42 KLT: 310gr
Tháng Chín 6, 2018

QUÊ HƯƠNG 24

QUÊ HƯƠNG HỘP 24 KLT: 230gr
Tháng Chín 6, 2018

HỘP QUÊ HƯƠNG 12

QUÊ HUONG 12 KLT: 115gr
Tháng Tư 10, 2018

Hộp đặc biệt 25 – Dành cho người ăn kiêng

Hộp đặc biệt 25 Klt: 380gr Giá bán: 50.000đ Dành cho người ăn kiêng, tiểu đường, huyết áp cao.
Tháng Tư 3, 2018

Hộp cao cấp 25

Klt: 380gr Giá bán: 35.000vnđ    
Tháng Tư 2, 2018

Bánh đặc biệt 12 – Dành cho người ăn kiêng

Klt: 180gr Giá bán: 25.000đ Dành cho người ăn kiêng, tiểu đường, huyết áp cao
Tháng Ba 29, 2018

Bánh cao cấp 24

Bánh hộp cao cấp 24 Klt: 230gr Giá bán: 18.000đ
Tháng Một 12, 2018
Bánh đậu xanh Túi 42

Bánh đậu xanh Túi 42

Klt: 310g  
Tháng Một 12, 2018
Bánh đậu xanh Túi 21

Bánh đậu xanh Túi 21